WORD COÖPERANT

Investis

par les coopérateurs

Vous nous rejoignez?

De aankoop van de boerderij en het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden is een investering van 2,5 miljoen euro over 2 jaar.


 

Onze coöperatieve vennootschap zal aandelen uitgeven voor €50, €500 en €5.000 voor een totaal van 999.950 €. Deze aandelen zijn geen gift of lening. Het is een aandeel in het kapitaal van de onderneming. Iedereen is vrij om zoveel aandelen te kopen als hij wil. 


 

De "Roseau" aandelen aan 50 €, perfect voor studenten of als geschenk.


 

De "Pommier" aandelen aan 500 €, perfect voor een of meerdere eerste stappen in een coöperatieve vennootschap.


 

De “Chêne" aandelen aan 5.000 €,


 

of "Verger" aandelen aan 25.000 €, om uw geld in een positief lokaal project te investeren.

De “Chêne” en “Verger” aandelen geven gedeeltelijk toegang tot de Tax Shelter, met een belastingvermindering van 45% op 10% van het geïnvesteerde bedrag, dus een directe belastingvermindering van 4,5% in het eerste jaar.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een gepersonaliseerde investering of een investering van uw bedrijf.


 

Aan deze aandelen zijn ook rechten gekoppeld.

Elk aandeel geeft recht op een evenredig deel van de opbrengst van de vennootschap. , als de algemene vergadering besluit deze te verdelen. Ze geven ook het recht om te stemmen op de algemene vergadering van de vennootschap. 


 

De verdeling van de opbrengst per door middel van dividend zal de beperkingen volgen die in het koninklijk Koninklijk besluit Besluit van 8 januari 1962 zijn voorzien voor wat betreft de dividenduitkering van dividenden (momenteel maximaal 6% van de inschrijvingsprijs van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing). Door dit plafond te bepalen van zodra de vennootschap wordt opgericht, onderstreept de coöperatie de wens om bij te dragen aan de nieuwe economische regels.


In plaats van winst te maximaliseren onder beperkingen (sociaal, juridisch, ecologisch,…) proberen we onze positieve impact te maximaliseren onder winstbeperkingen.

 

Het stemrecht zal tot maximaal 10% van de stemmen per coöperatieve beperkt zijn. In die zin kan niemand aan de stemming deelnemen voor een aantal stemmen dat groter is dan een tiende van de stemmen die aan de vertegenwoordigde aandelen zijn verbonden. Elk aandeel van de “Roseau”, de “Pommier”, en de “Chêne” geeft respectievelijk 1, 10 en 100 stemmen.


 

Uw aandelen verkopen? 

Het aandeel van een coöperatie kan als titel worden overgedragen. De koper en verkoper moeten het eens worden over een prijs en ervoor zorgen dat de eventuele wijzigingen in het aandelenregister van de coöperatie geregistreerd worden. De coöperatie zal ervoor zorgen dat de communicatie tussen potentiële verkopers en kopers van aandelen wordt vergemakkelijkt. De coöperatie zal ook periodiek een indicatieve waarde voor elk aandeel geven. 

De coöperatie kan ook aandelen terugkopen, maar dat is de bedoeling niet.


Aangezien we maar weinig tijd hebben, willen we al degenen bedanken die zullen reageren op onze oproep om dit zo snel mogelijk te doen! 

Statuts à la constitution de société coopérative.
le 1er février 2021.

Vision, description des activités et plan financier.
Version 4 - 25 janvier 2021.

Note d'information aux investisseurs

telle que déposée à la FSMA.